Menu

Resultaatgericht Samenwerken

Door het hoogst mogelijke rendement te behalen op de lange termijn willen wij het vastgoed van onze opdrachtgevers beheersbaar, leefbaar en vitaal houden.

Met resultaatgericht vastgoedonderhoud kunt u zo'n 57% op de indirecte kosten besparen.
 

Aanpak

Onderhoud kan uw langetermijnstrategie versterken, de duurzaamheid van uw portefeuille verstevigen en uw rendement verhogen.

Wij bieden een structurele aanpak door ketengerichte samenwerking met leveranciers en opdrachtgevers. Deze aanpak leidt aantoonbaar tot lagere transactiekosten en dus wezenlijke kostenreducties. Dit doen wij onder meer door te borgen dat ons denken en doen in de samenwerking geheel in lijn is met de strategie en de waarden van onze opdrachtgevers. Resultaatgericht Samenwerken (RGS) vormt daarbij de procesmatige kapstok.

Graag betrekken wij vooraf, tijdens en na afloop van het onderhoud onze opdrachtgevers, de gebruikers van het vastgoed en andere belanghebbenden. Zo zorgen wij ervoor dat het proces optimaal aansluit bij hun wensen en behoeften. Wij bieden daarnaast 24/7 service waardoor wij vragen, storingen, klein onderhoud, klachten en reparaties direct kunnen worden.

 • Schilderwerk
 • Behang, glasweefsel & wandbekleding
 • Houtwerk
 • Glaswerk
 • Gevelreiniging
 • Betonherstel

Wij garanderen

Het beste rendement tegen de laagste kosten door de slimste onderhoudsscenario's, zonder verrassingen. Wij nemen voor u risico’s uit handen op de lange termijn, waardoor het aantal ontevreden klanten structureel daalt en uw winstgevendheid structureel stijgt.

 • graph.svg Verhoogd rendement door tevreden huurders
 • euro.svg Besparing op directe en indirecte kosten
 • danger.svg Reductie risico’s van opdrachtgeverschap
 • shield.svg Grip op kwaliteit door 100% resultaatgarantie 
 • gift.svg Geen verrassingen achteraf

Experts

Wilt u meer weten over hoe u echte resultaten op onderhoud kunt bereiken? Onze experts helpen u graag verder.

Steven Oerlemans

Technisch Directeur

mail

Marco van Laar

Projectleider

mail

Vincent Hurenkamp

Calculator

mail

Cases

Maarsen Groep

Revitalisatie parkeergarage Weena

View more

Waterweg Wonen

Corporatie Waterweg Wonen kiest voor Resultaatgericht Onderhoud (RGS)

View more

Maarsen Groep

Revitalisatie parkeergarage Weena

 • help_outlineAanleiding
  De Maarsen Groep heeft aan architectenbureau Van Mourik en Kloet Onderhoud de opdracht gegeven voor het verduurzamen van de binnen- en buitenzijde van de parkeergarage aan het Kruisplein in Rotterdam. De garage maakt onderdeel uit van het kantorenpark FIRST en bestaat uit 5 verdiepingen met 9 parkeerdekken die ruimte biedt aan 400 auto’s en 480 fietsen.
 • assignmentAanpak
  In de garage hebben wij alle negen parkeerdekken onder handen genomen. Samen met Caparol hebben we de vloeren aangepakt door de vloerenvelden volledig te stralen, opnieuw op te bouwen en van een nieuwe dekvloer te voorzien. De plafonds zijn gespoten, dilataties en kitnaden opnieuw aangebracht en uiteraard zijn de wanden geschilderd. In de garage hebben wij eveneens een nieuwe fietsenstalling gecreëerd en overal LED-verlichting aangebracht.
 • doneResultaat
  De meest prominente wijziging is de uitstraling van het gebouw met als eyecatcher de groene gevel van klimop. Door de nieuwe verticaal geplaatste tuin kijken de huurders van de gebouwen van de Maarsen Groep na de renovatie uit op een groene oase van gazons en siergrassen. Dankzij de kwaliteitsverbetering van het exterieur en interieur is deze garage die aanvankelijk gesloopt zou worden weer nieuw leven ingeblazen.

Waterweg Wonen

Corporatie Waterweg Wonen kiest voor Resultaatgericht Onderhoud (RGS)

 • help_outlineAanleiding
  Waterweg Wonen vindt het belangrijk dat haar huurders zich thuis voelen in hun woning. Een woning die goed is onderhouden, levert hier natuurlijk een enorme bijdrage aan. Voor Waterweg Wonen is het op peil houden van het onderhoud van haar circa 11.000 huurwoningen dan ook een speerpunt. De Vlaardingse corporatie koos daarom voor een resultaatgerichte samenwerking met Kloet en drie onderhoudsbedrijven uit Vlaardingen en Rotterdam.
 • assignmentAanpak
  Aan Kloet werden onder andere de complexen Molenzicht en Dijkzicht toegewezen. Voor deze woningen voerden wij al het schilder- en onderhoudswerk uit. Omdat de bewoners vaak op het moment van de werkzaamheden thuis waren, vroeg deze opgave des te meer om een gebruikersgerichte uitvoering. Zowel tijdens de voorbereiding, uitvoering als oplevering van de werkzaamheden werden de bewoners betrokken zodat onze aanpak goed aansloot op hun wensen en behoeften. Door de inzet van diverse communicatiemiddelen wisten wij het dagelijkse ritme van de bewoners zo min mogelijk te verstoren.
 • doneResultaat
  De woningen zien er weer goed verzorgd uit en de bewoners zijn tevreden met zowel het proces als het resultaat. Ze voelen zich gehoord en betrokken wat weer bijdraagt aan een positieve relatie met Waterweg Wonen.
 • doneToelichting Resultaatgericht Samenwerken
  Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerken. De onderhoudsbedrijven vertalen het door Waterweg Wonen gewenste resultaat (kwaliteitsniveau) naar meetbare prestatie-eisen en onderhoudsscenario’s. Met deze overeenkomst bereikt de corporatie dat het onderhoudsbedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform het gewenste kwaliteitsniveau garandeert. Dat is niet alleen prettig voor Waterweg Wonen, maar zéker ook voor haar klanten. Met deze vorm van samenwerken heeft Waterweg Wonen meer grip op kwaliteit en duurzaam lagere kosten.
Menu