Menu

Onze Visie

Door resultaatgericht onderhoud en projectinrichting én door het continue uitdagen van de status quo willen wij waarde blijven toevoegen voor onze opdrachtgevers. Alleen zo kunnen wij binnen ons vakgebied duurzame verandering teweeg brengen.

Onze Visie

Door resultaatgericht onderhoud en projectinrichting én door het continue uitdagen van de status quo willen wij waarde blijven toevoegen voor onze opdrachtgevers. Alleen zo kunnen wij binnen ons vakgebied duurzame verandering teweeg brengen.

Kernwaarden

 • Betrokken

  Onze oprechte betrokkenheid is terug te voeren op onze identiteit als familiebedrijf. Voor ons is het vanzelfsprekend om te streven naar duurzaam succes voor iedereen.
 • Betrouwbaar

  Een betrouwbare partner komt beloften na en communiceert helder en eenduidig. We brengen samen risico’s en problemen in kaart en pakken ze aan in plaats van af te schuiven.
 • Bevlogen

  Onze mensen zijn trots op de individuele bijdrage die zij aan het collectieve succes leveren. Die drive en passie voor het vak leiden tot resultaten waar je met recht trots op mag zijn.
 • Bekwaam

  Wij stimuleren en borgen vakbekwaamheid. Twee rechterhanden en kennis van innovatieve methodieken zijn onze bewezen randvoorwaarden voor succes.

Wat wij doen

Het bedrijf draagt een lange geschiedenis, waarbij we het altijd nog beter willen doen dan het jaar ervoor. Maar aan onze kernwaarden is eigenlijk nooit getoornd.
 

Vastgoedonderhoud wat houdt dit nu eigenlijk in? Voor ons betekent vastgoedonderhoud het signaleren en analyseren van onderhoudsbehoeften, het vertalen van die behoeften naar een slimme aanpak en het in goede banen leiden van de volledige uitvoering. Van schilderwerk tot glasherstel en van houtreparatie tot interieurontwerp.

Met onze dienstverlening willen wij eigenaren en gebruikers een zorgeloos en goed gevoel geven. Dat betekent dat wij datgene doen wat nodig is om een gebouw, een interieur en zelfs de omgeving van een gebouw in optimale conditie te brengen. Met altijd de zekerheid van de laagste kosten en met aandacht voor mens en milieu.

 

 

 

Kiezen voor een resultaatgerichte samenwerking met Kloet betekent kiezen voor een onderhoudspartner die het hele onderhoudstraject regisseert en keiharde garanties afgeeft.

Aanpak

Bij een resultaatgerichte samenwerking bieden wij een lange termijn oplossing door ketengerichte samenwerking met leveranciers en opdrachtgevers.

Wij vertalen de uitgangspunten en strategische doelen van onze opdrachtgever naar technische prestatie-eisen. Hierbij gaan wij niet over een nacht ijs. Wij gaan samen om de tafel zitten om in nauw overleg tot een meerjarenonderhoudsplan te komen.

Van het analyseren van de (on)mogelijkheden en de vertaling naar een strategisch onderhoudsplan tot en met het aanbrengen van het laatste likje verf; wij leiden de volledige onderhoudscyclus in goede banen. Deze aanpak leidt tot lagere transactiekosten en dus wezenlijke kostenreducties. Uiteraard koppelen we de voortgang proactief terug, inclusief verhelderende KPI- rapportages en sturingsinformatie. Daarnaast bieden wij kostenzekerheid. Wij committeren ons namelijk niet alleen aan het gewenste resultaat, maar garanderen bovendien dat wij dit resultaat voor een op voorhand vastgelegde prijs behalen. Ook als het even tegenzit.

Ons verhaal

 1. 1919. Ons familiebedrijf kent een lange en indrukwekkende geschiedenis. Terwijl de kruitdampen van de Eerste Wereldoorlog net opgetrokken zijn, besluit Frans Jacobus Kloet in 1919 een schildersbedrijf op te richten. Als ondernemer ziet hij kansen in de havens en scheepswerven van Vlaardingen.

 2. 1959. Na de Tweede Wereldoorlog zet het schildersbedrijf een groeispurt in. Onder leiding van zoon Jan Kloet worden de bakens deels verlegd, waarbij de snel opkomende petrochemische industrie de ‘tweede thuishaven’ wordt. In 1959 wordt een bedrijf overgenomen in Spijkenisse.

 3. 1970. In 1970 wordt een bedrijf overgenomen in Oostvoorne. In het midden van de jaren ’70 meldt de derde generatie zich aan het schildersfront. Meesterschilders en goede vrienden Henk Kloet en Sjaak Oerlemans werken samen in het bedrijf.

 4. 1985. In 1985 nemen zij Kloet over. Het duo blijkt niet alleen over schilderstalent te beschikken, maar ook over goed ontwikkeld zakelijk instinct. De activiteiten worden uitgebreid met stofferen en timmeren, zodat ook grotere organisaties – denk aan scholen, kantoren, hotels en zorginstellingen – bediend kunnen worden.

 5. 2007. In 2007 neemt Henk Kloet afscheid. Chris en Steven Oerlemans nemen zijn taken over. In 2009 komt ook Amy Davidson-Oerlemans naar het familiebedrijf.

 6. 2014. Sinds 2014 wordt het bedrijf voortgezet door Steven, Chris en Amy. Hoewel de organisatie met een gezonde dosis respect voor tradities blijft werken wordt er flink vernieuwd, waarbij duurzaam werken en resultaatgericht vastgoedonderhoud dé speerpunten zijn.

Team

Wij investeren volop in de ontwikkeling van onze medewerkers. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat die investeringen zich terugbetalen, omdat wij vinden dat onze mensen het recht hebben om zich te ontplooien, maar ook omdat wij het van groot maatschappelijk belang vinden dat er aandacht wordt besteed aan het opleiden van vaklieden. Dat is nu misschien wel belangrijker dan ooit, want Nederland vergrijst en goed opgeleide onderhoudsprofessionals worden steeds schaarser.

Amy over Chris

View more

Chris over Steven

View more

Steven over Amy

View more

Amy over Chris

Chris is de oudste van ons en als bedrijfskundige een echte organisatiespecialist. Hij wil van Kloet het meest effectieve bedrijf ooit maken. 

Hij gebruikt constant kennis die op het eerste gezicht niets met onderhoud te maken heeft om te innoveren. Hij heeft daardoor de grenzen van ons vak de afgelopen jaren verlegd. Zo was hij de eerste onderhoudsspecialist ooit, die zich na een postdoctorale vastgoedstudie, Master of Real Estate (MRE) mocht noemen. Hij is ook de eerste die RICS gecertificeerd is. Chris heeft gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de efficiëntste samenwerkingsvormen in onze sector. Door dit onderzoek hebben wij binnen Kloet een strategie ontwikkeld waarmee wij tot het best renderende onderhoudsscenario kunnen komen voor de lange termijn tegen de laagste kosten. Naast zijn drive om het bedrijf constant toekomstbestendig te maken is hij ook sterk betrokken bij het lokale ondernemerschap. Hij is bijvoorbeeld voorzitter van IKV Grootbedrijf van IKV Ondernemend Vlaardingen, zit in de Economische Adviesraad van de gemeente Vlaardingen en is hij voorzitter van Stichting Stadsmakers. 

Chris over Steven

Steven is de vakinhoudelijke innovator van het bedrijf. Hij is de jongste van de drie en werkt het langst in het bedrijf. Hij wist al dat hij schilder wilde worden toen hij drie jaar oud was. Vervolgens leerde Steven de beginselen van het ambacht in de praktijk, bij onze vader. Daarna haalde hij de titel meesterschilder.

Er zijn steeds minder mensen die deze titel mogen dragen dus daar is hij terecht behoorlijk trots op. Hoewel hij het ambachtelijke vakmanschap zeer hoog in het vaandel heeft staan is Steven ook degene die altijd naar de toekomst kijkt. Wij noemen hem daarom ook altijd de Steve Jobs van ons bedrijf. Zo studeerde hij chemie om verf tot in de kern te begrijpen. Met deze kennis bedenkt hij waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Ook innovaties die binnen andere sectoren worden uitgevonden en toegepast houdt hij op de voet bij en vertaalt dit naar toepassing in ons eigen bedrijf. Steven zit niet graag stil. Dat deed hij als kind al niet.

Het liefste was hij van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan het buiten spelen. Nu nog steeds is hij graag buiten, daar waar het werk ook echt uitgevoerd wordt. Als technisch directeur is dat ook wel een goede eigenschap. Steven komt dan weer op kantoor en deelt dan welke innovaties hij heeft gezien, hoe de jongens slimme dingen in de uitvoering hebben bedacht en hoe het bedrijf daardoor nog beter kan worden. Als een ware sensei draagt Steven vol passie het vak over en tegelijkertijd zoekt hij naar kansen om het vak nog beter te maken. Naast het werk is hij ook actief als penningmeester van de Ronde Tafel in Vlaardingen.

Steven over Amy

Amy is de meest marktgerichte van de drie. Zij is de middelste, het meisje en als sterrenbeeld weegschaal dus zij houdt de boel goed in balans. Amy houdt van alles wat met de gebouwde omgeving te maken heeft. Zij studeerde ruimtelijke ordening aan de HTS in Breda en is vervolgens bij Arcadis gaan werken.

Het vakgebied vond zij prachtig maar de besluitvorming en realisatie ging haar niet snel genoeg. Daarom is zij zich gaan specialiseren in besluitvorming en communicatie. Na de afronding van haar studie communicatieadviseur NIMA C is zij zich meer gaan richten op transformaties binnen bedrijven en van gebouwen. Amy kan slecht tegen stilstand. Er moet altijd beweging inzitten.

Zo was zij een van de oprichters van De Nieuwbouw, een jongeren organisatie voor vernieuwing van de bouwsector. Vervolgens is zij gaan werken bij OVG Real Estate een projectontwikkelaar van met name kantoren. Zij heeft de naamsbekendheid van OVG een enorme impuls gegeven. Zo heeft zij bijvoorbeeld Bill Clinton naar Nederland gehaald. Dat is typisch mijn zus, als zij persé iets wil dan blijft ze niet rusten totdat het gebeurt. Amy houdt ook van mensen, zij voelt mensen gewoon heel goed aan en is ook oprecht geïnteresseerd hoe het met mensen gaat. Binnen Kloet is zij daarom ook verantwoordelijk voor de commercie en het personeel.

Communicatie

Onderhoudswerkzaamheden aan de woning worden door gebruikers vaak als hinderlijk ervaren. Het verstoort het dagelijkse ritme. Wij weten, door onze ruime ervaring, hoe belangrijk het is om gebruikers goed te informeren. En ook wat dat kan opleveren.

Wij streven naar een gebruikersgerichte uitvoering door tijdens de voorbereiding, de uitvoering en de oplevering van het traject gebruikers van het vastgoed en anderen die belangrijk zijn te betrekken bij de opgave. Zo weten wij bijvoorbeeld waar risico’s liggen of waar extra aandacht aan gegeven moet worden. Ook voeren we tijdens het gehele traject tevredenheidsonderzoek uit.

Wij geloven in communicatie op maat en maken per project een communicatieplan. Om de realisatie van het project zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, kijken we altijd naar de samenstelling van gebruikers. Een gedifferentieerde groep vraagt immers om een onderscheidende benaderingswijze. Een greep uit de middelen die wij hiervoor inzetten:

 • email.svgStartbrief
 • networking.svgKlankbordgroep
 • networking.svgBewonersbegeleider
 • tribune-line.svgBewonersspreekuur
 • balloons.svgViermoment

Sociaal ondernemerschap

Verantwoord en duurzaam ondernemen is altijd een integraal onderdeel van ons DNA geweest, lang voordat maatschappelijk verantwoord ondernemerschap een ‘trending topic’ werd. Dit uit zich onder meer in het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen, onze inzet op het gebied van veiligheid, onze betrokkenheid bij culturele initiatieven, onze transparante in- en externe communicatie en de goede zorg voor onze ‘eigen’ mensen. Dit zijn in onze optiek essentiële voorwaarden voor duurzaam zakelijk succes, waarbij niet quick wins of eenmalige winstmaximalisatie maatgevend zijn, maar de toegevoegde waarde die we hebben voor onze werknemers, opdrachtgevers, de maatschappij en het milieu waar wij deel van uitmaken.
 
Zo maken wij zo veel mogelijk gebruik van duurzame materialen die op zijn minst CO2 neutraal zijn en kiezen voor producten met een cradle-to-cradle keurmerk. Wij zijn FSC gecertificeerd en rijden als een van de eerste bedrijven in Nederland met de duurzame elektrische bestelauto’ s van Renault. Maar ons sociale hart gaat nog verder dan dat. Wij streven een ideale wereld na waarbij wij als bedrijf geld kunnen verdienen en tegelijkertijd oplossingen kunnen bieden voor maatschappelijke problemen. Kloet is initiatiefnemer van - of betrokken bij - diverse maatschappelijke projecten als Vakbroeders en Schilder^sCool en is trotse sponsor van enkele culturele organisaties. 

Wij streven een ideale wereld na waarbij wij als bedrijf geld kunnen verdienen en tegelijkertijd oplossingen kunnen bieden voor maatschappelijke problemen.

Werken bij Kloet

Wij zijn een open, platte organisatie waar mensen in hun kracht gezet worden. Wij bieden kansen en stimuleren persoonlijke groei. Als familiebedrijf waarderen wij loyaliteit en betrokkenheid des te meer. Ons team is divers, maar deelt de drive en passie om als één organisatie vooruit te komen.

Spreekt je dit aan, ben je een echte vakman of –vrouw en deel je onze waarden en ambities, dan maken we graag nader kennis met je.

Open sollicitaties

Geen geschikte vacature? Laat ons weten waarom jij in ons team past door je motivatie en cv te sturen naar info@kloetonderhoud.nl

 • assignmentProjectleider

  De projectleider is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van renovatie- en (groot)onderhoudsprojecten met betrekking tot de beheer aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie en veiligheid.

  Bekijken Solliciteren

Gedragscode

De onderhoudsbranche is een van de meest arbeidsintensieve sectoren. Welk project wij ook oppakken, er zijn altijd mensen bij betrokken. De uitspraak dat mensen het grootste kapitaal van een bedrijf zijn, gaat in ons geval dan ook zeker op. Dit is een van de redenen waarom wij constant investeren in veilige werkwijzen. Bovendien beseffen wij ons dat wij in een bredere maatschappelijke context opereren. Daarom zetten wij alles op alles om de impact van onze activiteiten op de omgeving en het milieu te minimaliseren. Kloet vindt het belangrijk dat in- en externe stakeholders veiligheid, milieu en gezondheid serieus nemen en wil daarin graag een voorbeeldrol vervullen.

WKA documenten

Wil u meer inzicht krijgen in het VGM (Veiligheid, Gezondheid & Milieu) beleid van Kloet, dan kunt u hier ons jaarverslag lezen.


Algemene voorwaarden

Keurmerken

 • ISO 55001
  Kloet heeft wereldwijd als eerste service provider in de vastgoedsector het ISO 55001 certificaat behaald. Onze methodiek vertaalt de organisatiestrategie van vastgoedeigenaren naar onderhoudsscenario's die meetbaar bijdragen aan de strategie van de eigenaar. Deze manier van werken leidt aantoonbaar tot lagere kosten en een hoger rendement op de exploitatie van vastgoed. Certificaat downloaden
 • ISO 9001
  Kloet is in het bezit van het ISO 9001 certificaat omdat ons managementsysteem voldoet aan alle normeisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit houdt in dat wij kunnen voldoen aan de eisen van klanten, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Certificaat downloaden
 • VCA**
  Het VCA** systeem waarborgt ons beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en biedt heldere handvatten om te excelleren. Dat is een doorlopend proces. Binnen onze volledige organisatie wordt ingezet op verdere ontwikkeling van relevante kennis en vaardigheden, zodat wij een nog betere en betrouwbaardere partner voor onze klanten worden. Door het in- en externe veiligheidsbewustzijn te stimuleren, verkleinen wij de kans op ongevallen, overlast en overige negatieve omgevingseffecten. Certificaat downloaden
 • VGO
  Kloet is in het bezit van het VGO Keurmerk. Dit keurmerk toont op onafhankelijke wijze aan dat Kloet vastgoedonderhoud op het hoogste niveau in haar vingers heeft. En dat Kloet voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Erkenningsrichtlijn. Deze eisen hebben ondermeer betrekking op de kwaliteit van organisatieprocessen, het kennisniveau binnen de organisatie, klanttevredenheid en financiële stabiliteit. Certificaat downloaden
 • Erkend leerbedrijf
  Kloet Onderhoud is een erkend leerbedrijf. Niet alleen wordt leerlingen de mogelijkheid gegeven het vak te leren, ook huidige medewerkers krijgen de kans zichzelf verder te ontwikkelen. Het doel is niet alleen het verhogen van de kwaliteit van leerlingen en medewerkers, maar ook zelfontplooiing. Kloet Onderhoud heeft in samenwerking met het Ministerie van VROM en de Gemeente Vlaardingen de standaard ontwikkeld voor inburgering op de werkvloer voor allochtone medewerkers in het MKB. Certificaat downloaden
 • Kenniscentrum Handel
  Kloet is in het bezit van een KCH-certificaat en daarmee een erkend stagebedrijf voor vakopleidingen op het gebied van hout, meubel en interieur. Certificaat downloaden
Menu