Menu

Wonen Wateringen

Ketensamenwerking met Corporatie Wonen Wateringen

Uitdaging

Corporatie Wonen Wateringen stond voor de uitdaging om planmatig onderhoud op een vernieuwende manier aan te pakken. Zij wilden een betere verhouding tussen kosten en kwaliteit en zo een beter product voor hun huurders creëren.

Aanpak

Wonen Wateringen heeft ervoor gekozen om niet langer de traditionele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan te gaan, maar nauw samen te werken met onderhouds- en andere bedrijven. Samen met Kloet, De Variabele en Ketenkracht hebben zij een compleet nieuwe samenwerkingsvorm ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van de partners om op basis van het beschikbare budget tot het beste, meest duurzame onderhoudsscenario te komen. Bouwend Nederland heeft het hele proces begeleid.

Resultaat

Door middel van open en transparante plannen, waarbij ook de wensen van bewoners zijn geïnventariseerd via huisbezoeken, is er een betere basis voor samenwerking gecreëerd dan bij traditioneel aanbesteden het geval zou zijn. Dit heeft geleid tot kostenbesparing en betere kwaliteit. Wonen Wateringen en haar partners verwachten in de toekomst nog meer kosten te kunnen besparen door deze vorm van samenwerking.

Toekomst

Wonen Wateringen blijft zich richten op vernieuwende manieren om onderhoud aan te pakken en samen te werken met partners om de kwaliteit en kosten van het onderhoud te verbeteren.

Een tevreden bewoner van één van de complexen in Wateringen-Zuid zegt: “Ik ben blij dat er zo’n uitgebreide inventarisatie is gemaakt van onze wensen en behoeften. Dat heeft geleid tot een beter resultaat en meer tevredenheid onder de medebewoners. -

Andere cases

24/7 serviceMerin

Bekijk het project

RenovatieInterparking

Bekijk het project

OnderhoudWoonstichting Samenwerking

Bekijk het project

RenovatieCBRE Global Investors

Bekijk het project
Menu